top of page

Acerca de

exitHWH_1.jpg

Stichting
Heart Work Heroes

Beleidsplan 2022-2023 

Missie, visie en ambitie

Missie

Stichting Heart Work Heroes heeft tot doel 

(1) Om de zorg weer een positief imago te geven en 

(2) Om te investeren in initiatieven die jongeren enthousiast maken voor een opleiding en carrière in de zorg. Dit willen we bewerkstelligen door in iedere stad de zorg centraal te stellen door middel van kunst met behulp van regionale bekende en opkomende kunstenaars. Zij worden betrokken bij Heart Work Heroes, hun werk vormt de expositie in de stad en uiteindelijk zal de opbrengst van de geveilde werken geïnvesteerd worden in de eerder genoemde initiatieven.

 

Heart Work Heroes is succesvol als de hoeveelheid personeel in de zorg zodanig stijgt dat er sprake is van een significante groei waarmee de druk op zorgmedewerkers verlaagd wordt. 

 

Visie

Dat de zorg een positief imago krijgt, waardoor jongeren eerder kiezen om een opleiding en carrière te volgen in de zorg. Dit zou een oplossing moeten bieden voor personeelstekorten in de zorg. 

 

Onze ambitie

Heart Work Heroes zowel nationaal als internationaal profileren als symbool voor een positieve paradigmashift in de zorg. Dit realiseren we door middel van onze exposities en veilingen waar de financiële steun vandaan komt om lokale zorginitiatieven in steden te ondersteunen.

Doelstellingen

De stichting heeft ten doel 

  • op korte termijn op een positieve en kleurrijke manier de gezondheidszorg (in het algemeen) te waarderen voor de tomeloze geleverde inzet. 

  • Op de lange termijn wil de stichting de gezondheidszorg ondersteunen door lokale initiatieven per stad te financieren. De focus ligt hierbij op initiatieven die ten doel hebben om jongeren te enthousiasmeren voor een opleiding en carrière in de zorg en initiatieven die bijdragen om de zorg aantrekkelijker te maken voor medewerkers en toekomstige medewerkers. De stichting levert daarbij ook een positieve bijdrage aan het imago van werken in de zorg. 

Daarnaast vindt de stichting Heart Work Heroes het belangrijk dat kunst voor iedereen toegankelijk is, vandaar dat Heart Work Heroes ook een podium is voor lokaal bekende en opkomende kunstenaars die hun werk willen delen. De beelden van Heart Work Heroes staan dan ook zoveel mogelijk op voor iedereen toegankelijke plekken. Daarnaast is kunst een hele toegankelijk manier om maatschappelijke vraagstukken aan te kaarten, bijvoorbeeld de situatie in de zorg. Veel ziekenhuizen exposeren kunst omdat het een positieve uitwerking heeft op mensen, het zet aan tot denken en maakt blij.

Get in touch so we can start working together.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
Thanks for submitting!

Het Bestuur

Voorzitter

Gerard.jpg

Penningmeester 

Diana.jpg

Secretaris

Mirko_badzurek.png

 

 

 

 

Gerard van Es 

 


 

 

Diana Versteeg 

 

 

 

 

 

 

 

Mirko Badzurek 

Werving en beheer van vermogen 

Wijze van werving van gelden 

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door 

*de inkomsten voor het organiseren van activiteiten. 

*door het veilen van de beelden.

*donaties, schenkingen giften, inkomsten uit sponsorschappen via bedrijven 

De stichting heeft geen winstoogmerk. 

 

Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van stichting Heart Work Heroes. 

Ten eerste, worden de inkomsten van de stichting gebruikt om de uitgaven te compenseren. Ten tweede, zullen de inkomsten van de stichting worden gebruikt om andere stichtingen/initiatieven te steunen die hetzelfde doel hebben als stichting Heart Work Heroes, met name de focus op het gepassioneerd maken van jeugd en jongeren voor een carrière in de zorg en de waarborging hiervan. Ten derde, de stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. De stichting wil wel een gezonde buffer houden om onvoorziene kosten te dekken, en te kunnen investeren in toekomstige nieuwe steden waar een Heart Work Heroes expositie georganiseerd kan worden. 

 

Beheer van vermogen

Het bestuur van Heart Work Heroes is verantwoordelijk voor het beheer van haar vermogen. Verantwoording wordt afgelegd door middel van een balans en resultatenrekening. Het bestuur bestaat uit 3 functies: 

  1. Voorzitter 

  2. Secretaris 

  3. Penningmeester 

Beloningsbeleid

De bestuursleden van Stichting Heart Work Heroes ontvangen geen beloning. De gemaakte onkosten van de bestuursleden kunnen wel vergoed worden.

bottom of page